פגיעה עצבית בלחי לאחר יצירת גומת חן

cheekdimplenerveinjury1פגיעה עצבית בלחי לאחר יצירת גומת חן הינה נדירה ביותר. היא קיימת ב- 0.5% המקרים. פגיעה זו נגרמת עקב פגיעה בעצבים מוטוריים (סעיפי עצב הפנים) ו/או תחושתיים (סעיפי עצב טריגמינלי) באתר יצירת הגומה. הפגיעה עצמה אמורה לחלוף היות ובאתר יצירת גומת חן אין ענפים מרכזיים של עצבי הפנים וכמו-כן צורת יצירת הגומה הינה על ידי תפר בקוטר 3 מ"מ עם מינימום פגיעה ברקמת הלחי. ככל הנראה מקור הפגיעה נובע מהרדמה מקומית של אותם ענפים אשר לוקח לה מספר ימים לחלוף.

סימני היכר: ירידה בתחושה / תחושת נימול בלחי סמוך לזווית הפה ו/או חולשת זווית הפה באותו צד.

טיפול: המתנה בלבד. הבעיה תחלוף מעצמה, אך לאט.