facesensoryinnervation-1התחושה השטחית בסביבת חתכי הניתוח יכולה להשתנות עקב הניתוח (לדוגמא: בסיס השד והפטמה בהגדלת שדיים, חתך ניתוח מתיחת בטן). לרוב, קיימת ירידה בתחושה עקב פגיעה בעצבוב העור במקום (עקב הניתוח). לעתים רחוקות יותר יש תחושת יתר. בדרך כלל התחושה חוזרת תוך מספר חודשים עד שנה. קיימים ניתוחים בהם שינויי התחושה נפוצים (דוגמת ניתוח מתיחת בטן ושאיבת שומן). במקרים נדירים קיים אובדן תחושה גם באתרים הסמוכים לניתוח (דוגמאת ירכיים קדמיות במתיחת בטן). אובדן תחושה לצמיתות מצוי באחוזים בודדים של המקרים. למנתח אין שליטה על שינויים אלה, היות והם נובעים מעצם הניתוח (חיתוך העור).
בניתוחי מתיחת פנים והרמת גבות ב- 2% עד 5% מהמקרים תיתכן ירידה לא הפיכה בתחושה במוקדים מסויימים בפנים (במתיחת פנים – תנוך האוזן, בהרמת גבות – עור המצח והקרקפת). כמו-כן תיתכן, בהתאמה, תחושת "מתח" בפנים וצוואר או במצח לזמן ארוך. היא סובייקטיבית ולא באה לידי ביטוי חיצוני.
סימני היכר: במקרה ירידה בתחושה – העור "רדום" או יש "נימול" בנגיעה. במקרה תחושת יתר – "זרמים" ואי-נוחות למגע. ייתכן שילוב בין התחושות.
טיפול: המתנה בלבד. כאמור, התחושה אמורה לחזור ברוב המקרים.