capsularcontractionהקופסית הינה רקמת חיבור הצומחת באופן טבעי סביב שתל הסיליקון לאחר ניתוח הגדלת חזה , ומבודדת אותו מהגוף. התקשות קופסית נגרמת עקב התעבותה (ייצור יתר של רקמת חיבור) סביב השתל.
סימני היכר: קיימות ארבע דרגות התקשות. שתי הראשונות הן קלות והשד מעט מוצק יותר, אך ברמה שבדרך כלל אינה מפריעה למטופלת. בדרגות הקשות יותר ששכיחות היווצרותן היא בין 3% ל-5%, נקראת התופעה התכווצות קופסית. התכווצות הקופסית יכולה לגרום לכאבים, לעיוות צורת השדיים, לאי נוחות או כאב במגע וחוסר יכולת לשכב על הבטן. היא יכולה לקרות בכל עת, באחד השדיים או בשניהם. תופעת ההתקשות וההתכווצות הינה תופעה שהרופא לא יכול לשלוט בה, ולא ניתן לצפותה מראש.
טיפול:
1. השארת המצב הקיים ללא טיפול, באם אינו מפריע.
2. טיפול לא ניתוחי באמצעות מסאז', אולטרא סאונד ותרופות אנטי דלקתיות, כאשר סיכויי הצלחת הטיפול ויכולתו להביא לריכוך הקופסית משתנים ממטופלת למטופלת ועומדים על כ-50%.
3. ניתוח מתקן, בו מסירים את הקופסית באופן חלקי או מלא, מוחלף השתל ומשנים את מיקומו מעל או מתחת לשריר. סיכויי חזרת הקופסית אחרי ניתוח כזה זהים לסיכויי היווצרות הקופסית בניתוח הראשון, כלומר בין 3% ל-5%.