dvtהיווצרות קרישי דם בוורידי הרגליים גוררת "פקקי" דם קרוש בתוך הוורידים. קרישי הדם יכולים להיווצר בוורידים העמוקים ו/או השטחיים. תיתכן היווצרות קרישי דם בוורידים בכל מקום בגוף, אך המקום הנפוץ ביותר הינו בחלק התחתון של הרגל. קרישי הדם נגרמים עקב האטה בזרימת הדם במקום. האטה זו יכולה להיגרם מעליה בלחץ התוך בטני (כמו במתיחת בטן), היעדר תנועה (כמו שכיבה ממושכת במיטה), בעיות כלי דם ידועות בעבר, עישון כבד יחד עם נטילת גלולות נגד היריון או עודף משקל. ייתכן שילוב של גורמים. תופעה זו הינה נדירה ביותר, אך מסוכנת ומחייבת אשפוז לטיפול בבית חולים.
סימני היכר: התנפחות הרגל יחסית לשניה (תמונה מימין), מלווה בכאב מסויים ורגישות בשרירי השוק, בפרט בכיפוף כף הרגל לפנים.
טיפול מונע: בזמן הניתוח ולאחריו אנו מקפידים על מניעת הצטברות דם בוורידי הרגליים על ידי שימוש בשרוולי לחץ מתנפחים לסירוגין בשתי הרגליים עד לניידות מלאה, שכיבה עם הרגליים מורמות, חבישת גרבי לחץ אלסטיים וניוד מלא של המטופל/ת מוקדם לאחר הניתוח ובמהלך תקופת ההחלמה כולה.
טיפול: אנו נפנה אותך לבית חולים, שם תבוצע בדיקת אולטרא-סאונד מיוחדת לוורידים (דופלקס) לווידוא הממצא. במידה ואושרה האבחנה, יהיה צורך באשפוז בן מספר ימים בו יותחל טיפול תרופתי לדילול הדם. מטרת הטיפול הינה למנוע את המשך התפשטות הקריש או יצירת תסחיפים לריאות. הטיפול לדילול הדם נמשך כחצי שנה.