facialpalsy2חולשת שרירים בפנים נובעת מפגיעה באחד מענפי העצבים המניעים את שרירי הפנים עקב ניתוח / פעולה לעומק הרקמה (דוגמת מילוי שומן טבעי) או טיפול בוטוקס.

חולשת שרירים עקב טיפול בוטוקס נובעת מהתפשטות החומר לעבר מקומות לא מתוכננים עקב לחץ מקומי או פעילות פיזית מאומצת שבוצעו זמן קצר לאחר הטיפול.
סימני היכר: צניחת גבה, צניחת עפעף, צניחת זווית פה ואפילו קשיי בליעה. תלוי באתר הטיפול בבוטוקס.
טיפול: מעקב בלבד. היות ואפקט הבוטוקס הפיך לחלוטין הרי שהחולשה תחלוף תוך מספר שבועות עד מספר חודשים לאחר הטיפול.

חולשת שרירים עקב ניתוח / פעולה לעומק הרקמה נדירה ביותר. העצבים הפגיעים ביותר הם עצב השפה התחתונה ועצב הגבה (מתיחת פנים – פגיעים שני העצבים, הרמת גבות – פגיע עצב הגבה). יש לציין כי חולשה זמנית נצפית בחלק מניתוחי הפנים והצוואר ונובעת מהשפעת חומרי ההרדמה על העצבים לאחר הניתוח. הפגיעה יכולה להיות קבועה ובלתי הפיכה בין 1% ל- 0.1% מסך כל המקרים.
סימני היכר:
1. פגיעה בעצב השפה התחתונה יכול לגרום לנפילת זווית הפה ועיוות של השפה התחתונה בזמן חיוך, אכילה ודיבור.
2. פגיעה בעצב הגבה יכולה לגרום לחוסר יכולת להרים את הגבה בצד הפגוע ולפיכך ליצור א-סימטריה בולטת בין הגבות.
טיפול: קודם כל המתנה, לפחות של ששה חודשים. בדרך כלל (בפרט באשר לעצב השפה התחתונה) לא מדובר בחיתוך העצב אלא משיכה שלו, בצקת או מתח החולפים במהלך תקופה זו. השיפור הדרגתי.
טיפול במקרה של פגיעה לא הפיכה בעצב הגבה: הרמה קבועה של הגבה הפגועה או הרמה על ידי החלשת שריר המצח של הגבה השניה על ידי בוטוקס. שתי אופציות טיפוליות אלו ישפרו את האיזון בין הגבות שגם במצב טבעי אינן באותו גובה.