ectropionמשיכת עפעפיים תחתונים כלפי מטה (Ectropion) אחר ניתוח עפעפיים, היא תוצאה של רפיון שרירים ורצועות של העפעפיים התחתונים. לא ניתן לצפות מראש את כל גורמי הסיכון למניעת תופעה זו.
סימני היכר: חשיפת לובן העין (Scleral Show), ייתכן עם חשיפת פנים העפעף התחתון (הלחמית). בצקת מקומית עם רפיון שרירים יכולים ליצור זאת גם באופן זמני. ייתכנו יובש או דמעת של העין ותחושת גירוי.
טיפול מונע: במידה ואובחנה הבעיה טרם הניתוח יבוצע בניתוח הידוק רצועות ושרירי העפעף התחתון למניעת משיכתו.
טיפול: עיסוי שטח כל עפעף תחתון יומיומית עם משחת עיניים נגד דלקת, מספר פעמים ביום, ממרכז הפנים כלפי חוץ. העיסוי יפחית את הבצקת ויאיץ את תהליך החלמת העפעף. בביקורות החוזרות ייבדק קצב הריפוי של העפעף. במהלך תקופה זו ניתן לטפל ביובש בטיפות עיניים לשמירה על לחות העין ("דמעות מלאכותיות"), ומשחה אנטיביוטית דוגמת סינתומיצין ללילה לאותה מטרה.
ב- 1-2% מהמקרים יהיה צורך בניתוח מתקן למשיכת העפעף התחתון למרות הכל.