seromaהסרומה הינה הצטברות נוזלים סטריליים באתר הניתוח, בו נוצר חלל פוטנציאלי (דוגמת מתיחת בטן – בין עור הבטן לשרירים, הגדלת שדיים – בין השד לשריר או בין השריר לבית החזה). היא יכולה להופיע לאחר ההחלמה הראשונית מהניתוח. שכיחותה הכללית היא בטווח 0.5% עד 1% מהמקרים. נפוצה במתיחות בטן אחר ירידה במשקל (עד 10% מהמקרים).
סימני היכר: נפיחות עולה באיטיות באתר הניתוח, עם תחושת נוזלים במקום.
טיפול: שאיבת הנוזלים שלא בניתוח, במרפאה, עם מחט דקה. ייתכן שיהיה צורך במספר שאיבות עד שהניקוז הטבעי של הגוף ישתלט על ההפרשה. במקרים נדירים יהיה צורך בהכנסת נקז לריקון המוקד. הנקז יישאר לפחות למספר ימים.