drainsנקז הינו צינור ארוך בקוטר 4 מילימטרים, גמיש, המוחדר אל חלל הניתוח במטרה לנקז הפרשות המצטברות שם ועלולות להפריע למהלך הריפוי הטבעי. הנקז מחובר בקצהו למיכל עגול גמיש, השואב את ההפרשות על ידי מנגנון ואקום חד-כיווני מחלל הניתוח לתוכו.
ריקון הנקז אמור להתבצע במידה והתמלא או לאחר יממה.
ירידה בכמות ההפרשות אל מתחת ל- 30 סמ"ק ליממה תאפשר את הוצאת הנקז. לעתים נדירות תיווצר סרומה לאחר הוצאת הנקז. זו תחייב ניקוז נוסף.