מתי יופיעו כתמים לאחר טיפול עור?

hyperhypopigmentationבשכבות העור העמוקות קיימים תאי הצבע, המלנין, אשר מגיבים לקרינת השמש בייצור יתר של צבע. באנשים כהי עור הם שטחיים יותר. הפילינג גורם קילוף כימי של שכבות העור השטחיות וחושף את השכבות העמוקת יותר לאור השמש. חשיפת אותן שכבות לאור שמש תיתכן עבור כל צלקת בעור או עור דק דוגמת העור המצוי על גב האף.
חשיפה לא מבוקרת לשמש וללא מסנני קרינה גבוהים לאחר פילינג תגרום ייצור יתר של צבע והתכהות צבע העור שעבר קילוף, בפרט בבעלי עור כהה.

סימני היכר: התכהות העור שעבר פילינג, עור צלקת ניתוח או עור האף לאחר ניתוח אף.
טיפול מונע: שימוש במסנני קרינה גבוהים (SPF 50) והימנעות מחשיפה לאור שמש ישיר לפחות בשנה הראשונה לאחר הפעולה.
טיפול: מריחת משחות הבהרה (איזומד, רטאוויט) עד לקבלת צבע זהה לעור מסביב.

פגיעה עמוקה יותר משכבת תאי הצבע (חתך עמוק ורחב, פילינג עמוק) למעשה הורסת את תאי צבע באיזור ומותירה עור בריפוי ללא תאי צבע. זו הסיבה להיווצרות כתמים בהירים בעור לאחר פילינג או צלקות ניתוח חסרות צבע. בבעלי עור כהה הבעיה משמעותית יותר היות וחסר הצבע בולט מאד על רקע  העור הכהה.

סימני היכר: היווצרות עור בהיר באתר פילינג ועור צלקת ניתוח.
טיפול מונע: בקרה קפדנית על מהלך הפילינג העמוק.
טיפול: אין משחות ליצירת עור כהה יותר. ניתן על ידי קעקוע רפואי להכהות את הכתמים לצע דומה לצבע הסביבה.