infetion1הזיהום הינו צמיחת חיידקים גדולה באתר הניתוח. שכיחות זיהום משמעותי אחרי ניתוח היא מ- 0.5% בניתוחים דוגמת הגדלת שדיים ומתיחת פנים ועד 3% בניתוחי מתיחת בטן. בדרך כלל היא מופיעה בין שבוע לשלושה שבועות לאחר הניתוח. הזיהום יכול להופיע בקו התפרים ולהשפיע על משך ההחלמה מהניתוח, על אופי הצלקות ועל צורת האיבר המנותח (דוגמת סחוס בהצמדת אוזניים: זה יכול להתעוות עקב זיהום, או זיהום ארובת העין לאחר ניתוח אף; סבוכים אלה נדירים ביותר).
סימני היכר: העור אדום, חם ורגיש למגע (עד לידי כאב). תיתכן הפרשה עכורה מחתכי הניתוח. כמו-כן צפויה עליה בחום הגוף מעל 37.8 מעלות.
טיפול מונע: בזמן הניתוח (שנעשה בתנאים סטריליים) ניתנת אנטיביוטיקה דרך הווריד המכסה את טווח החיידקים השכיחים על פני העור. בדרך כלל לאחר הניתוח אין צורך בטיפול אנטיביוטי נוסף.
טיפול: לקיחת תרביות מהפצע או מההפרשות הקיימות והתחלת טיפול אנטיביוטי דרך הפה.
אם הזיהום משמעותי ו/או קיים בנוכחות שתל סיליקון (דוגמת שתל סיליקון בשד) יהיה צורך באשפוז בבית חולים למתן טיפול אנטיביוטי דרך הווריד. לעתים נדירות ביותר יהיה צורך בהוצאת שתל הסיליקון בניתוח נוסף עקב הזיהום. במקרה זה יהיה ניתן לבצע ניתוח מתקן להכנסה חוזרת של השתל תוך מספר חודשים עד שנה, בתנאי שאין כל סימן לדלקת או זיהום ובתרביות חוזרות שנלקחו מהאזור אין צמיחה של חיידקים. יש לציין, כי במידה ונמצא זיהום משמעותי בניתוח הראשון בו הוחדר שתל הסיליקון, הסיכון לזיהום חוזר יכול להגיע ל- 10% עד 50%.