פגיעה ברקמת השד באופן מאסיבי (דוגמת הקטנת חזה בתמונה), או פגיעה בפטמה (תיקון פטמה שקועה) יכולות לשבש את מבנה השד האחראי על ייצור והזרמת החלב. זו תוצאה החייבת להילקח בחשבון בניתוחים מסוג זה. הגדלת שדיים והרמת שדיים לא אמורות לשבש מבנה זה ולכן לא אמורות לפגוע בהנקה.
יש לזכור, כי היכולת להניק אינה מובטחת גם בשדיים שלא עברו כל ניתוח.