inflammation1דלקת הינה חלק טבעי מתהליך הריפוי של הגוף באתר הניתוח. בדרך כלל דלקת מופיעה בימים הראשונים לאחר הפעולה. היא נצפית כתגובה לחתך ניתוח ותפרים, תגובה לפילינג, ותגובה להזרקת חומרים אל תוך העור. הדלקת יכולה להשפיע על משך ההחלמה ועל אופי הצלקות.

סימני היכר: אודם קל מקומי על פני העור, מלווה בתחושת גרד או עקצוץ. על הרופא המטפל לוודא כי לא מדובר בזיהום: בניגוד לזיהום לא צפויה הפרשה עכורה מחתכי הניתוח או עליה בחום הגוף מעל 37.8 מעלות.
טיפול מונע: היות ודלקת יכולה להיווצר גם עקב תגובה לתפרים, יש להקפיד על הסרת תפרים בזמן באם אינם נספגים.
טיפול: מריחת משחה נוגדת דלקת פעמיים ביום לשבועיים. משחה זו בדרך כלל מכילה סטרואידים ואנטיביוטיקה בריכוז נמוך. במידה והגרד מאד מציק ניתן לקבל טיפול פומי בתרופות נוגדות דלקת או גרד.