assymetryאסימטריה הינה שוני באיבר זוגי שנותח (דוגמת שדיים, עפעפיים, ירכיים שעברו שאיבת שומן) או שני צדדים של אותו אתר ניתוח (דוגמת חתך ניתוחי בטני). בדרך כלל קיימת אסימטריה מסויימת בכל איבר זוגי בגופנו. זהו מצב נתון וטבעי שאינו ניתן לשינוי. לעתים נדירות, בין 1-2%, האסימטריה תוחמר אחר הניתוח.
סימני היכר: שוני בצורה, אורך, רוחב, מפתח, נפח או גודל של אחד מצידי הניתוח או האיבר הזוגי.
טיפול: היות וההחלמה אינה סימטרית ואורכת זמן רב, יש להמתין מספר חודשים עד שנה בכדי לוודא האם האסימטריה משמעותית או נעלמה עם הזמן. באם האסימטירה נותרה משמעותית יהיה צורך בתיקון, כולל אפילו ניתוח מתקן. גם לאחר ניתוח שכזה עלולה להישאר אסימטריה מסויימת.