perforationבספרות הרפואית תוארו פגיעות באיברים פנימיים, וחדירה לחללי גוף בניתוחים שונים (פרפורציה), דוגמאת שאיבת שומן אגרסיבית בבטן או תיקון שדיים בגבר על ידי שאיבה שבוצעו על ידי רופאים לא מקצועיים שלא הוכשרו לכך. מדובר בסיבוכים קשים ונדירים ביותר שאף גרמו לתמותה.
סימני היכר: במידה ומדובר בבטן – כאבי בטן, שינויים בהרגלי היציאה, עליה בחום הגוף מעל 37.8 מעלות.
הפניה מהירה לבדיקה בבית חולים במסגרת כירורגיה כללית לשלילת פגיעה במעיים או באברי בטן אחרים.
בציור משמאל ניתן לראות אוויר חופשי בבטן (פרפורציה) עקב חדירה לא רצויה לחלל הבטן.