כירורגיה פלסטית

זהירות! חלק מהתמונות אינן נעימות למראה!

הכירורגיה האסתטית הינה רק ענף אחד מענפי הכירורגיה הפלסטית. הכירורגיה הפלסטית השחזורית היא המוקד המרכזי בפעילות מחלקת כירורגיה פלסטית. יחד איתה תמצאו גם את כירורגיית העור (הסרת נגעים בעור) והטיפול בכוויות, פצעים וצלקות.

הסרת נגעי עור נעשית לא רק מטעמים אסתטיים אלא בכל חשד סרטן עור או מלנומה. היות וארצנו שטופת שמש וחלקנו צאצאים לאנשים שלא נולדו בארצות דומות לשלנו, כמות סרטן עור ונזקי שמש נמצא בעליה מתמדת. תפקיד המומחה לכירורגיה פלסטית הינו לאבחן, להסיר ולוודא כי לא מדובר בסוג סרטן עור.

לגבי ליפומה, ציסטה בעור ו ציסטה בעפעפיים (קסנתלסמה) קיימות שיטות למזעור חתכים ואף ללא חתכים בכלל..

הסרת קעקועים הינה נושא מאד מדובר. הפתרונות המוצעים עבור הסרת קעקוע נידונים בהרחבה עם התייחסות ספציפית לכל אחד מהם.

טיפול צלקת (לאחר ניתוח או פגיעה) מחייב אבחון של גורמי צלקת וסוג צלקת. טיפול צלקת אינו יכול לבצע העלמת צלקות אלא לטשטש צלקות ככל שניתן.

כוויות הינן ייחודיות לכירורגיה הפלסטית, היות ופגיעת כוויה כמעט ואינה נראית באף איבר אחר בגוף למעט בעור. לאחר אבחון כוויה, דרגתה, שטחה והגורם לה, ניתן להתאים טיפול כוויה מדוייק להאצת ההחלמה שלה. כמו-כן אני עוקב אחר כל כוויה ומונע, ככל שניתן, יצירת צלקות במקום. עלי לציין כי כוויות נרחבות ו/או עמוקות אני מפנה לטיפול במחלקת כירורגיה פלסטית.

אומנות טיפול פצעים מרוכזת בידי הכירורגיה הפלסטית. קיימים מאות חומרי חבישה עבור טיפול פצעים, ועל המומחה לכירורגיה הפלסטית לבדוק מה מקור כל פצע, הגורמים לו, לשלוח לבדיקות מתאימות ולהצמיד טיפול פצעים תואם. טיפול פצעים הינו מאבק עיקש ולא תמיד מוצלח היות ולרוב גורמי כל פצע לא ניתנים למניעה מלאה (דוגמת מניעת פצעי לחץ).

לבסוף, חוות דעת מומחה לכירורגיה פלסטית ביחס לצלקות שנגרמו עקב תאונה, כוויה וגורמים נוספים הינה חשובה ביותר להערכת הבעיה מבחינה רפואית ותפקודית. לחוות דעת זו משקל רב עבור חברות ביטוח, בתי משפט והמוסד לביטוח לאומי.