implantrotationשתל סיליקון יכול, לעתים נדירות (0.4% מהמקרים) להסתובב סביב עצמו לאחר הגדלת חזה. הדבר נכון לשתל אנטומי (דמוי אגס) וגם לשתל רגיל (דמוי כיפה) עם מילוי יתר ופרופיל גבוה. מצב זה אינו מסוכן בריאותית.
סימני היכר: שינוי בצורת השד, ללא אי-נוחות או כאב מיוחד.
טיפול: מסאז' ידני לסיבוב השתל למקומו ללא ניתוח. לעתים קרובות התוצאה מוצלחת. מאידך, התופעה יכולה לחזור על עצמה בעתיד, להטריד ולהצריך ניתוח מתקן. בניתוח יש לשקול החלפת השתל לאחר או להדק את הכיס בו שוכן השתל.