epiphora1באופן טבעי תיתכן דמעת (Epiphora) זמנית לאחר ניתוח עפעפיים. דמעת זו נגרמת עקב הפרעה בניקוז הדמעות בשל בצקות בעפעפיים ובלחמית מצד אחד, וגירוי להפרשת יתר של דמעות מצד שני.
הפרעה ממושכת יותר למערכת ניקוז הדמעות יכולה להיגרם עקב משיכת עפעף תחתון (מערכת ניקוז הדמעות לא צמודה לעין).
סימני היכר: דמעת תמידית עם תחושת גוף זר וגירוי.
טיפול מונע: ראה טיפול מונע למשיכת עפעף תחתון.
טיפול: ראה טיפול למשיכת עפעף תחתון. מקרים בהם הדמעת לא ניתנת לתיקון תוך תיקון עפעף משוך יופנו לבדיקה וטיפול רופא עיניים.