פגיעה עצבית בלחי לאחר יצירת גומת חן

cheekdimplenerveinjury1פגיעה עצבית בלחי לאחר יצירת גומת חן הינה נדירה ביותר. היא נצפתה במקרה אחד בלבד עד עתה ונעלמה ספונטנית תוך חודש. פגיעה זו נגרמת עקב פגיעה בעצבים מוטוריים (סעיפי עצב הפנים) ו/או תחושתיים (סעיפי עצב טריגמינלי) באתר יצירת הגומה. הפגיעה עצמה אמורה לחלוף היות ובאתר יצירת גומת חן אין ענפים מרכזיים של עצבי הפנים וכמו-כן צורת יצירת הגומה הינה על ידי תפר בקוטר 3 מ"מ עם מינימום פגיעה ברקמת הלחי. ככל הנראה מקור הפגיעה נובע מבצקת מקומית ולחץ על ענפי עצב זיגומטיים במקום.

סימני היכר: ירידה בתחושה / תחושת נימול בלחי סמוך לזווית הפה ו/או חולשת זווית הפה באותו צד.

טיפול: המתנה בלבד. הבעיה תחלוף מעצמה, אך לאט.