פילינג

לפני פילינג שטחי לפנים ובינוני לעפעפיים תחתונים

פילינג

אחרי פילינג שטחי לפנים ובינוני לעפעפיים תחתונים