מתיחת ירכיים

לפני מתיחת ירכיים וגם שאיבת שומן מהירכיים

מתיחת ירכיים

אחרי מתיחת ירכיים וגם שאיבת שומן מהירכיים

מתיחת ירכיים

לפני מתיחת ירכיים פנימיות

מתיחת ירכיים

אחרי מתיחת ירכיים פנימיות

מתיחת ירכיים

לפני מתיחת ירכיים פנימיות

מתיחת ירכיים

אחרי מתיחת ירכיים פנימיות

מתיחת ירכיים

לפני מתיחת ירכיים

מתיחת ירכיים

אחרי מתיחת ירכיים

מתיחת ירכיים

לפני מתיחת ירכיים, מתיחת בטן וגם שאיבת שומן

מתיחת ירכיים

אחרי מתיחת ירכיים, מתיחת בטן וגם שאיבת שומן