אחרי מילוי צלקות אקנה

לפני מילוי צלקות אקנה

לאחר מילוי צלקת מעל גבה שמאל

לפני מילוי צלקת מעל גבה שמאל

אחרי מילוי צלקות צלקות אקנה

לפני מילוי צלקות אקנה

אחרי מילוי צלקות אקנה

לפני מילוי צלקות אקנה