1 Answers
dan regev צוות answered 2 שנים ago

הדבר הפשוט ביותר הוא להתקשר למנתח שלך ולברר. רק הוא יודע בדיוק מה עברת בניתוח והאם התופעה אפשרית לאחר הניתוח.
כללית, הופעת נקודות שחורות, כתמים או טשטוש ראיה אחר ניתוח עפעפיים יכולה להצביע על לכלוך חיצוני הגורם לכך. אם ניקוי זהיר של העין ושטיפה שלה לא עוזרים – יש להתייעץ עם הרופא המנתח, כפי שכתבתי בתחילה.