implantלא ניתן לצפות בוודאות את אורך חיי השתל המוכנס בניתוח הגדלת שדיים ומתי יעלה הצורך להחליפו. לפי מחקרים שונים הסבירות לכך נעה בין 3% ל- 15% בלבד. השתלים החדשים הם בעלי סיכויים נמוכים יותר לדליפה, קרע או בלאי: הם בנויים עם מעטפת עבה וחזקה ומלאים בסיליקון ג'ל צמיג. אין צורך להחליף את השתלים באופן מונע. ניתן לבדוק מה מצבם באמצעות בדיקת שדיים תקופתית שנתית בידי כירורג או כירורג פלסטי.
סימני היכר: שינוי במבנה השד, מראה מרוקן יותר, תחושת אי-נוחות. בחשד לכך עלייך לפנות לבדיקת כירורג פלסטי או כירורג שד, ולבצע בדיקת אולטרא-סאונד של השדיים. לפי צורך תופני אף לבדיקת MRI.
טיפול: במידה ונמצא בלאי, הדבר יחייב החלפת השתל בחדר ניתוח בהרדמה כללית. קיימת אחריות לכל החיים על השתלים מטעם חברת השתלים. במידה שיעלה הצורך להחליפם, תספק אותם חברת שתלים ללא תשלום. יתר עלויות הניתוח אינן באחריותה.