celluliteצלוליט הוא מצב קיים בטרם הניתוח (אפילו באופן קל) ובא לידי ביטוי בעור לא חלק, עם שקערוריות ושקעים, באזורי גוף שונים ("עור תפוז"). הוא נגרם עקב מבנה עור ושכבת שומן שטחי דקים מאד, אל מול שכבת השומן העמוקה העבה. מעטפת העור הדקה יכולה שלא להתכווץ יפה אחר שאיבת שומן ואז קיימת החמרה במראה הלא חלק שלה. תופעה זו אינה בשליטת הרופא ולא ניתן לצפות אותה מראש.
סימני היכר: הדגשת יתר של פני שטח הלא-חלקים לאחר הניתוח.
טיפול: היות והגורם לצלוליט נעוץ במבנה העור עצמו, לא ניתן להעלים את התופעה.חבישות לחץ (דוגמת מחוך לאחר שאיבת שומן) ועיסוי לימפתי (עיסוי רקמות עמוק) יכולים למתן מעט את המצב.