skinlumps-1יצירת גושים מתחת לעור נגרמת עקב פעולת רקמות הגוף ותאי המערכת החיסונית לאחר הזרקת חומרי מילוי (תגובה לגוף זר) או עקב הרס רקמת שומן בפעולות דוגמאת מילוי שומן טבעי או ניתוחים דוגמת הקטנת שדיים (נמק שומני). יש לציין כי גם שטף דם (המטומה) שהתארגן מתחת לעור יראה כגוש תת-עורי, אך יהיה זמני ביותר. כמו-כן יכולים להיות גושים נמושים מיד לאחר מילוי קמטים או עיבוי שפתיים שירדו לאט לאחר מכן.
תגובה לגוף זר קיימת במקרה אחד מתוך 15,000 עבור חומרי מילוי נספגים, בעוד שלסיליקון במקרה אחד מתוך כמה אלפים בודדים.
סימני היכר: גושים מתחת לעור בקוטר משתנה, נוקשים, ייתכן עם אודם ונפיחות סביבם ומעט רגישות. הגושים יכולים לשנות את מיקומם עקב המשך התגובה של מערכת החיסון.
טיפול: הזרקת סטרואידים אל תוך הגושים או טיפול קצר טווח בסטרואידים דרך הפה. גם הרס מכאני (ניקור הגושים) יכול להרוס אותם.
נמק שומני קורה בשיעור עד 3% לאחר ניתוחים דוגמת הקטנת שדיים.
סימני היכר: גושים נוקשים ברקמת השד או הרקמות שעברו מילוי בשומן. תיתכן רגישות מסויימת.
טיפול: יש להמתין מספר חודשים. השומן שנהרס יפורק וייספג לאיטו. גושים קטנים ועקשניים ניתן לנסות לפרק בניקור חוזר. באם הנמק השומני מאד גדול (למשל – בהקטנת שדיים) יש מקום לשקול להסירו בניתוח.