חידוש עור הפנים

לפני טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

אחרי טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

לפני טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

אחרי טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

לפני טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

אחרי טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

לפני טיפול My Cells (פלזמה PRP)

חידוש עור הפנים

אחרי טיפול My Cells (פלזמה PRP)