ematrix

אחרי 3 טיפולי גלי רדיו eMatrix קמטים

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix קמטים

ematrix

אחרי 4 טיפולי גלי רדיו eMatrix צלקות אקנה

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix צלקות אקנה

ematrix

אחרי 5 טיפולי גלי רדיו eMatrix צלקות אקנה

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix צלקות אקנה

ematrix

אחרי 4 טיפולי גלי רדיו eMatrix צלקת אבעבועות

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix צלקת אבעבועות

ematrix

אחרי 4 טיפולי גלי רדיו eMatrix צלקות

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix צלקות

ematrix

אחרי 4 טיפולי גלי רדיו eMatrix פסי מתיחה אדומים

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix פסי מתיחה אדומים

ematrix

אחרי 5 טיפולי גלי רדיו eMatrix כתמים

ematrix

לפני טיפול גלי רדיו eMatrix כתמים