פטמה שקועה

לפני תיקון פטמה שקועה שמאלית

פטמה שקועה

אחרי תיקון פטמה שקועה משמאל

פטמה שקועה

לפני תיקון פטמות שקועות

פטמה שקועה

אחרי תיקון פטמות שקועות