הרמת גבות

לפני נתוח עפעפיים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

אחרי נתוח עפעפיים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

לפני מתיחת עפעפיים עליונים, תחתונים והרמת גבות בחתך חיצוני

הרמת גבות

אחרי מתיחת עפעפיים עליונים, תחתונים והרמת גבות בחתך חיצוני

הרמת גבות

לפני מתיחת עפעפיים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

אחרי ניתוח עפעפיים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

לפני ניתוח עפעפים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

אחרי ניתוח עפעפים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

לפני מתיחת עפעפים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

אחרי מתיחת עפעפים עליונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

לפני נתוח עפעפים עליונים, תחתונים והרמת גבות בחתך פנימי

הרמת גבות

אחרי נתוח עפעפים עליונים, תחתונים והרמת גבות בחתך פנימי