גומה בסנטר

לפני יצירת גומת חן בסנטר

גומה בסנטר

אחרי יצירת גומת חן בסנטר