חזה לא סימטרי

לפני הגדלת חזה אסימטרי

חזה לא סימטרי

אחרי הגדלת חזה אסימטרי

חזה לא סימטרי

לפני הגדלת חזה לא סימטרי

חזה לא סימטרי

אחרי הגדלת חזה לא סימטרי

חזה לא סימטרי
חזה לא סימטרי

לפני הרמת חזה שמאל והגדלת חזה ימין

חזה לא סימטרי
חזה לא סימטרי

אחרי הרמת חזה שמאל והגדלת חזה ימין

חזה לא סימטרי

לפני תיקון חזה לא סימטרי על ידי הגדלה

חזה לא סימטרי

אחרי תיקון חזה לא סימטרי על ידי הגדלה